22
29. mai 1997

HARALD SVERDRUP: Han erta dei fisefine
Harald Sverdrup var ein bygut som nekta  vera urban, ein son av borgarskapet som forakta borgarlegheita, ein intellektuell som programmessig kjempa mot intellektualismen.

KULTUR P‰ ISLAND: -- Lat marknaden styre kulturen
-- Eg er ikkje redd for ein marknadsstyrt kultur, seier Bj–rn Bjarnason, kulturminister p Island.

KOMMENTAR: Kampen om 70-Âra
Det er aldri godt  oppdage i ettertid kor nĘrsynt ein kan kome i skade for  vere, skriv Hans H. Skei og tenkjer p 70-talslitteraturen.

LEIAR: Ein luftig tanke
Det er ein underleg allianse mellom dei norske gasskameratane. Dei har eit sams mÂl: ‰ bygga gasskraftverk. Dei har eit sams argument: ‰ erstatta meir ureine kraftkjelder p kontinentet. Det er ogs alt dei har.

HERBJ˙RN S˙REB˙: Mangelen p kulturvett
BÂde folkevalde og andre ein skulle vente klokskap av, viser ofte ein skremmande mangel p kulturvett. Verneverdige bygningar blir rivne, andre fÂr forfalle i s lang tid at dei ikkje kan bergast, kunstverk blir Żydelagde.

BOKMELDINGAR:
Vemodige tilbakeblikk
Det er noko ved diktsamlinga "En krans av lys" av Thor Thorsen som fŻrer tanken mot Arnulf ˙verlands dikt "Jeg gÂr omkring".

Sjokkerande sterkt
Thomas Bernhard er ein av dei store innanfor tysk og europeisk litteratur, som sprÂkfornyar, som kritisk korrektiv og som formidlar av kompromisslaus eksistensiell innsikt.

NÂr kvinna speglar seg i mannen
Bl bok er viktig. Eg kjŻper dette prosjektet, skriv Hadle Oftedal Andersen om Solveig Aareskjolds ferskaste roman.

I Dag og Tid nr. 22 kan du elles lesa:

 • Husdyr: Fleskebilla og sŻlvkreet like Âlreite som sauen
 • Media: Kortsynt om fjernsyn
 • Vindkraft: Satsdar milliardar p nordavinden
 • Vindkraft: Kva seier naboane
 • Vindkraft i Noreg
 • PÂ tomannshand: Far til feromona (Hans Nordeng)
 • Dyre Vaa: Ein rufsut og uregjerleg hoggar
 • SprÂkspalta: Den loyndomsfulle oya
 • Le Monde: Slutten for rovdiktatoren (Mobutu)
 • Salman Rushdie: Litteraturtime med Rushdie
 • Baksiderapporten: Kunsten  skrive gode dikt