19
9. mai 1997

GASSKRAFT: Ny kraftig nei-b»lgje
-- H┬p, ja! Eg har aldri vore s┬ optimistisk som no, seier Aud Karin Oen i Fellesaksjonen mot gasskraftverk.

Pë TOMANNSHAND: Bustadfelt eller jazztelt
Sola jazzar seg opp p┬ byhimmelen, men sogningen p┬ andre sida av bordet ser m»rkt ut gjennom vindauget. Vasspyttane ligg tett p┬ den store plassen utanfor. Dei ligg der berre mellombels -- til gravemaskinene kjem.

LITTERATUR: Beatles
S┬ lenge Arnt Birkedal har skrive, har han f┬tt folk til ┬ humra over underfundige sm┬dikt. N┬r eg m»ter han, snakkar han mest om Beatles i England, om Jesus i England, om l»vene i England...

LEIAR: Vitlause visjonar
Thorbj»rn Jagland har i fleire samanhengar talt for at den »konomiske veksten skal halda fram. Men han »nskjer seg ein vekst som er berekraftig. Og ein berekraftig vekst skil seg fr┬ ein vekst som ikkje er berekraftig ved at det er bruken av tenester som aukar, og ikkje bruken av varer. Skal ein tru statsministeren. Men det skal me ikkje.

HERBJ RN S REB : Gutta boys leikar seg
Blant sm┬gutar er det ein leik som har halde seg like popul╩r gjennom tidene. Det er ┬ finne ut kven som kan pisse h»gst opp etter ein mur eller husvegg. Denne leiken blir vi minte om i striden om oppkj»p og fusjonar p┬ finansmarknaden, for det er gutta boys som tevlar om ┬ n┬ h»gst. Sm┬gutleiken held fram i nye former, og det er greitt nok, men m┬ dei snakke s┬ mykje piss?

BOKMELDING: Ein utvandra redakt»r fortel
Norskamerikanaren Kristian Prestgard var ein intellektuell og radikal redakt»r i si amerikanske samtid. I sj»lvbiografien "Fra Heidal til Decorah" mimrar han over livet sitt.

FILM: Keisam fransk "Rain Man"
"Den ┬ttende dagen" er ikkje utan sjarm, men i grunnen ein ganske keisam og enkel fransk versjon av "Rain Man".

I Dag og Tid nr. 19 kan du elles lesa:

 • Marit Arnstad: Le Pen som bibliotekstyrar(kommentar)
 • Landbruk: Under sn»en spirer graset
 • Indonesia: Delstatane pressar Clinton
 • Politikk: ëse opnar for SV ogAp
 • Frimerke: Kjend karikatur av landsfaderen
 • Landskamp: Sarah Bernhardt-kakone
 • Kamp: Glimt fr┬ sosialismens fyrt┬rn i Ryfylke
 • Spr┬kspalta: Gj╩tande statsmakter
 • Le Monde: Temjer Yangtze ved Tre strupar
 • Baksiderapporten: Is i magen
 • Ordskifte og nynorsk kryssord