11
13. mars 1997

DORRIT WILLUMSEN: Mellom pjatt og kvalme
Den prislÆnte romanbiografien "Bang" av Dorrit Willumsen har skapt debatt. Sjangeren har vorte karakterisert som ein bastard. Willumsen tykkjer ikkje sjÆlv blandinga av roman og biografi er problematisk.

KRISTOFER UPPDAL: "ve-lengdn" til vurdering
Her er "ve-lengdn" , Kristofer Uppdals etterlatne verk, som enno ikkje er kome i bokform.

FILMMELDINGAR:
Udramatiskdetektivhistorie
Haltande detektivhistorie frĀ Nord-Noreg klarer ikkje Ā lyfte seg over det middelmĀtige.

Ein ostentativ onkel
"Onkel Oskar" er stiv i tillaupet, fint frampĀ i svevet, men finalen kjem bĀde brĀtt og uventa.

BOKMELDING: NĀr hjerte rimar pĀ smerte
Kva er det som gjer ein person vakker? Kven er verd Ā bli elska? MĀ hjerte alltid rime pĀ smerte? Liknande spÆrsmĀl har vel mange stilt seg opp igjennom Āra. I ungdommen er dei gjerne ekstra pĀtrengjande, og Tormod Haugen har skrive ei vakker lita bok om det, fortel Randi Brenden.

TEATER: Ung bodskap om gammal urett

Aktualiteten i denne 60 Ār gamle teksta er pĀfallande, slik ho no blir spelt pĀ Den Nationale Scene, skriv Bent Kvalvik om "Tro, hĀp og kjŹrlighet" .

LEIAR: Gammalmannstankar
Naturvernforbundet rasar, lokalfolket riv seg i hĀret, naturen synest truleg at det ikkje er spesielt triveleg, han heller. Men kraftsosialistane turar fram og krev sin rett. Med Jens Stoltenberg som energiminister er det diverre fare for at dei fĀr det som dei vil.

HERBJ’RN S’REB’: Spel for galleriet

KLOK P‰ BOK: Klok i boka

I Dag og Tid nr. 11 kan du elles lesa:

  • LÆype! Skinasjonalismen i nye spor
  • Barentssamarbeidet: Nyimperialisme og ressurskamp
  • PĀ tomannshand: Solveig Aareskjold, den sterkaste "mannen" i baren
  • Kritikarprisen: Prisar til "Skammen" og Dustefjerten
  • Iver JĀks: Ein stor, liten mann frĀ Karasjok
  • SprĀkspalta: Norsk samtalekunst
  • Le Monde: Den siste kula til Nestor Cerpa
  • BarnebÆker: Starks sterke stubbar
  • Debatt og nynorsk kryssord