8
20. februar 1997

KRONIKK: Knud Pontoppidan -- Amalie Skrams mobbe-offer
Amalie Skram gav ei genial skildring av ein manisk-depressiv pasient og hennar fordreidde oppfatning av verda kring seg. Men fleire enn Garborg, Bjørnson, Strindberg og Brandes har godteke skildringa som objektiv reportasje, og gjort psykiater Knud Pontoppidan stor urett, skriv Jon Bremer.

BOKMELDING: Ein tysk naturalist
Thomas Mann meinte at Gerhart Hauptman var den einaste tyske jamningen, men slike dimensjonar var det ikkje over han, skriv Tore Martin Nilssen.

FILM: Sauebonde som filmstjerne
Onkel Oskar går til filmen. Den 7. mars er det premiere i 15 norske byar. Til hausten står teateret for tur.

FILMMELDINGAR:
Mumlande mega-pianist
Kan ein film om ein australsk pianist fascinera Ola Dunk?

Djevelske kultur-konfliktar på Island
Ut med fjøra for Fridrik Thor Fridrikssons nye islandsk-norske film "Djeveløya" , skriv Hallvard Østrem.

LEIAR: F16 eller einerom?
For eit par veker sia hadde Oslo-avisene oppslag om Thorbjørn Jaglands operaplanar -- eller rettare sagt: Om dei manglande operaplanane hans. Jagland-regjeringa skulle ha komme til at dei ikkje ville prioritere ny opera dei første par åra. Einerom til alle som bur på aldersheimar og sjukeheimar skulle vera viktigare. Og da må Noreg bruke dei få milliardane vi har på det, og ikkje på eit nytt operabygg til eit par milliardar i hovudstaden.

HERBJØRN SØREBØ: Ikkje så lett for internett
Vi høyrer rett som det er hevda at alle kan engelsk her i landet, men det er ikkje sant.

I Dag og Tid nr. 8 kan du elles lesa:

  • Kommentar: Sauen er mitt dyr (Borghild Gramstad)
  • Språk: Opnar for gebrokkent og totning
  • Energi: Atomkraft vekst og fall
  • Språk: Haldningar til fjøsnorsk og spynorsk
  • På tomannshand: Fjøravegen til teatret (Gørild Mauseth)
  • USF i Bergen: Frå sardin til kultur
  • Språkspalta: Gjerandslaus trivst ein ikkje
  • Le Monde: Dei skipbrotne frå MS "Yoham"
  • Baksiderapporten: Snø på den elektroniske krøtterstien
  • Litterær spørjeleik, debatt og nynorsk kryssord