6
6. februar 1997

LEIAR: Energisk retorikk
Anten driv regjeringa ein energipolitikk etter innfallsmetoden, eller s┬ er energipolitikken i Noreg eit stort narrespel.

HERBJ RN S REB : Revidert biografi
Det er ikkje det minste merkeleg at historikarar, hemmelege tenester og journalistar har vist stor interesse for ┬ f┬ tilgang til arkiva etter det hemmelege austtyske politiet.

Pë TOMANNSHAND: Han kl»r i fingrane
David Bowie gjer det. Wenche Myhre gjer det. Per Olav Kaldestad gjer det. Og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere gjer det.

BOKVëR: Gode, gamle debutantar
Ein bedrifts»konom, ein historikar og ei mediekvinne debuterer p┬ Gyldendal i v┬r.

SPRëK: Valfridom i nynorsk heldigvis!
Kostar vi p┬ oss ein viss spr┬kleg variasjon i nynorsknormalen, kan vi gjere oss spr┬kleg rikare, meiner Helge Sand»y.

TEATER: Mykje prat og lite ull
Mykje prat og lite ull i framsyninga "Ritter, Dene, Voss" p┬ Det Norske Teateret.

FILM: Men s┬ pust d┬!
Diverre er det ikkje s┬ alt for mykje pusting og liv i denne norske episodefilmen.

FILM: God propaganda
Gammalmodig men velsnikra propagandafilm for Arnold Jukler»d mot norsk psykiatri.

I Dag og Tid nr. 6 kan du elles lesa:

 • Kommentar: Det f┬r vere grenser (Marie Lovise Widnes)
 • Skole: Vil vite kor mykje dei b»r tena
 • Samerettsutvalet: No brakar det laus
 • Sverige: ˝ Gje oss ny union
 • Hysj-br┬ket: "...en ny omdreining p┬ det hysteriske ryktemakeriets onde skrue╗
 • Musikk: Misunner dei dumme og glade (Jan Eggum)
 • Barnevern: Utbrytardronningar (Bjerketun verneskole)
 • Spr┬kspalta: Maten gaus or munnen
 • Le Monde: Angoul═me, kort opphald
 • Peru: Shell mot indianarar
 • USA: Fangen ˝ den ideelle arbeidaren
 • Baksiderapporten: Stol ikkje p┬ stolar
 • Debatt, litter╩r sp»rjeleik og nynorsk kryssord