5
30. januar 1997

KOMMENTAR: Gerilja som symptom
Sosialt d»vblinde »konomar har i fleire ┬r skrytt over "den »konomiske veksten" i Latin-Amerika, utan s┬ mykje som ┬ skjegla til dei sosiale konsekvensane, skriv Johannes Nymark.

NORDISK RëDS LITTERATURPRIS:
Pjatt fr┬ Dorrit Willumsen
Den einaste grunnen til at Dorrit Willumsen har skrive den stort anlagte og ambisi»se romanen sin om Herman Bang, m┬ vere at ogs┬ ein forfattartreng ┬ tene pengar.

FANTASY: Ein amerikansk bestseljar
Robert Jordan er amerikansk bestseljarforfattar. Her i landet jakta han p┬ norr»ne mytar, legender og folkeeventyr, men aller helst vona han ┬ f┬ ein laks p┬ kroken.

UTSTILLING: Den provoserande kunsten
Tidlegare var det dei opplyste bydamene som let seg provosere av upassande kunst. I dag er det vanlege folk som kjem i oppr»r over kunst dei ikkje forst┬r.

TEATER: Genialitet og galskap
-- Thomas Bernhard er stor. Ingen kjem forbi han, seier Cecilia ¸lveczky.

BOKMELDING: M┬larar
Torkil Damhaug har f»rst og fremst skrive ein spanande roman, men det er mogeleg at ulike lesarar vil finna ulike sider ved romanen spanande, skriv Margreta Tveisme.

BOKMELDING: "n┬" er ein fin tittel
Her er for lite st»v, s»vn og sorg, trass i at desse elementa blir proklamert, p┬st┬tt og frammana, skriv Atle Christiansen.

BOKMELDING: Oppvising i skrivekunst
Det er gledeleg ┬ sj┬ at ein mann som for lengst har lagt eit livsverk p┬ bordet framleis kan glimte til, innimellom. Men lesaren kan ha vanskar med ┬ ta historia p┬ alvor, skriv Oddmund Hagen.

BOKMELDING: Raffinert og bitande
Kyrklund er b┬de presis og dunkel. Samtidig er han konsentrert og eit funn for den som leitar etter sl┬ande sitat, meiner Oddmund Hagen.

LEIAR: Forfall i Det norske fj»s
Det er noko hakkande gale i Det norske fj»s, og berre b»ndene kan gjera noko med det.

S REB : Den norske spelebula
Speleautomatane p┬ det store kj»pesenteret skramlar og g┬r dagen lang fr┬ senteret opnar til det stengjer.

I Dag og Tid nr. 5 kan du elles lesa:

  • U-hjelp: Forskarar misn»gde med NORAD
  • Mat: Ny geitost til San Fransisco
  • L╩reb»ker: - Ein thriller om skuleb»ker
  • Folkeh»gskulen: - Eit meiningslaust vedtak
  • Folkeh»gskulen: - Folkeh»gskule betre enn grunnfag
  • P┬ tomannshand: Ein lyslugg i byen (Arve Moen Bergset)
  • Spr┬kspalta: Feilformeringa
  • Le Monde: Rev p┬ resept
  • Baksiderapporten: "Sv╩rv╩gtsstemningen"
  • Debatt, litter╩r sp»rjeleik og nynorsk kryssord