40
3. oktober 1996

YTRINGSFRIDOM: Ein norsk vinnar
I salen sat det folk fr┬ Tyrkia, Yemen, Nicaragua, men det var ein nordmann som fortente ytringsfridomsprisen mest.

BOKMELDINGAR:
Ultramarin av Magne Drangeid. Vi har her eit fint eksempel p┬ at dikting som er sterkt forankra i heimstaden, ogs┬ samstundes er universell.

Henrik Ibsen. Mellom evne og higen av Robert Ferguson. Vi lid av eit Ibsen-syndrom, som er samansett. Eitt symptom er overdriven respekt for utlendingar som interesserer seg for Ibsen.

Amalie. Silke-strilen sin datter. Dersom ein »nskjer ┬ lese ei bok fr┬ perm til perm, vil ein bli skuffa over.

N┬r kompasset manglar. Toril Brekke har kalt den siste boka si for Ibsens r»de lykt, men i det litter╩re landskapet ho dristar seg ut i, ville kompasset vore eit meir h»veleg hjelpemiddel

Forteljing som erkjenning. Heller ikkje metaromanen er d»d. Det kan ein sl┬ fast n┬r ein har lese "Erobreren" av Jan Kj╩rstad

FILM: Jakten p┬ nyresteinen
er blitt munter og melankolsk, men noko springande, meiner Hallvard  strem.

KUNST: God Ekeland, er d»d Ekeland
Dei kalla han "Tause Eidsvoll". Det var med olje p┬ lerret han helst ville ta del i samfunnsdebatten.

MILJ VERN: Svina m»ter vernarane
Industrien har n╩rma seg milj»vernarane og omvendt, meiner industrimann Terje Osmundsen. ˝ Tullprat! Osmundsen burde vore stoppa ut og hengt opp p┬ museum, seier Kurt Oddekalv. Men Heidi S»rensen kan tenkje seg »konomisk vekst.

Framtida i feil hender
Kv╩rner-direkt»r er misforn»gd med Framtiden i v┬re hender, som svarar med ┬ invitere til gr»n lunsj.

LEIAR: "Lebensraum"

HERBJ RN S REB : Synspunkt

I Dag og Tid nr. 40 kan du elles lesa:

  • Kommentar: Nordmannen
  • B»ker: Alexander Kiellands spr┬koppgjer
  • Alexander Kielland: Tek Obrestad feil?
  • B»ker: Skvulp fr┬ visdommens opphav
  • P┬ tomannshand: Ein flyktning skaper eit spr┬k
  • Nynorskkommunar: ˝ Tek spr┬kstandpunkt
  • Spr┬kspalta: Ein underleg tittel
  • Le Monde: Ingen framtidsdraumar hos barnesoldatane
  • Baksiderapporten: Fr┬ dei svenske annalar
  • Litter╩r sp»rjeleik og nynorsk kryssord