35
29. august 1996

LEIAR: Tapte kanalar
Etter kvart som premieredatoen for NRK2 har n╩rma seg, har b»lgjene g┬tt h»gt kring det nye "tilbodet" fr┬ NRK.

KOMMENTAR: Fr┬ bikini til pistol
Uskulda i Aust-Europa var uskulda til eit gjennomautorit╩rt samfunns-system som jamt tr┬kka p┬ dei fleste grunnleggjande menneskerettane, skriv Stephen Walton.

TEATER: Winges "Pretty Baby"
I mine auge blir Hedda eit barn utan barndom, kanskje misbrukt, i alle fall med noko ┬ hemne, skriv Asgeir Olden om Stein Winges "Hedda" p┬ Det Norske Teatret..

LITTERATUR: Essay i det luftige, eller vendinga bort fr┬ kritikken?
Er det i ferd med ┬ vekse fram ein essayistikk som er ignorant i forhold til presentasjonen, informasjonen og formidlinga av annan litteratur enn seg sj»lv, sp»r Atle Christiansen i dette essayet om essayet.

ROMAN: Den balstyrne ballongferda
Ei ballongferd skulle berga Paris, men ballongf»rarane hamna p┬ fylla - fr┬ Seljord til Christiania.

BOKMELDING: Ein familie og eitt d»gn
Kristin A. Sandbergs roman "Usynlig" er godt komponert og tidvis godt fortalt, skriv Oddmund Hagen..

HERBJ RN S REB : Plagsamt naturliv

I Dag og Tid nr. 35 kan du elles lesa:

  • Per Olaf Lundteigen: - Kjerringa skal vekk
  • Forsking: Sex og vald blant dinosaurar
  • Gullfeber: Gull til samane
  • Milj»:  kologisk landbruk tek til i skolten
  • Tater: Varme rundt b┬let
  • Le Monde: Kunstnarane i Hongkong tel ned
  • Debutant: Bosnisk sognejente p┬ nynorsk
  • Spr┬kspalta: Nye observasjonar
  • Baksiderapporten: L»ftebrot
  • Debatt, litter╩r sp»rjeleik, nynorsk kryssord