16
18. april 1996

Cuba: Cuba og natta
Sanninga om Cuba?
Ho er vel korkje dag eller natt,
ikkje kvit og ikkje svart.
- Så må ho vel vera mulatt!
seier Dianelys.
Og ler! Av ei lang historie.

Leiar: Fem sure sild
Smetthavet - det enorme havområdet mellom Noreg, Island og Færøyane - kjem i månadene framover til å bli ein gjengangar i det norske nyheitsbiletet.

Herbjørn Sørebø: Krigsskade gror aldri
Folket i dei krigsherja områda i det tidlegare Jugoslavia kjem til å få det vondt, sjølv om det lykkast å få dei ulike folkegruppene til å leve i fredeleg sameksistens i samsvar med fredsløysinga.

Teater: Når dramatikken fossar framÍ
Han hadde ingen ambisjonar, håp eller ønske om å skriva dramatikk.
- Ikkje hadde eg lyst heller, seier Jon Fosse.
Men så vart det snakk om eit honorar på 5000 kroner, og det endra alt.

 Bokmelding: Kampen om evangeliet etter Aasen
Nynorsken var ikkje utforma som skriftspråk ein gong for alle med Ivar Aasens arbeid.

 Bokmelding: Ubehaget i Hernes-kulturen
Pseudonymet Axel Gottwald har skrive eit djupt reaksjonært oppgjer med Norge anno 1990-talet: framstegsfiendtleg, anti-teoretisk og klassisk orientert. Med pappfiguren Daniel Alm som frontfigur for Hernes-epoken innan helse- og utdanning, styrer forfattaren med stø, sarkastisk hand gjennom ei vittig eksempelsamling av moderne dårskap på mikro- og makroplan.