Førstesida
  Nr. 17   Fredag 27. april 2013                          Fri vekeavis for kultur og politikk
Send oss dine tips!
 

  FØRSTESIDA

   NYHENDE


Politikk
Kultur
Utanriks
Økonomi
Distrikt
Miljø
Aktuelt
Næringsliv

   KRITIKK

Bøker
Film
Musikk
Teater

   Meiningar

Leiar
Kommentarar
Helgheim
Debatt
Klok på bok
   
Kay Lokøy

Arkiv

Finn nyhende:

   AKTUELT

Biletglimt

   BUTIKKEN

Abonnement
Forfattaraviser
Andre forlagsprodukt
Aksjar i Dag og Tid

   MARKNADSPLASSEN

Ledige stillingar
Riksoversynet
Rubrikkar
Send inn annonse

   DAG OG TID

Annonseprisar
Avtalegiro
 
Endring abonnement
Teikn abonnement!
Last ned avis (PDF)

   ANNA

Lenkjer
Tips oss
   
  Utvikla av InBusiness AS


Det stilnar i skogen
Å eige skog var som å ha pengar i banken. No ligg mykje av den norske skog-formuen an til å rotne på rot.

LES MEIR •  Næringsliv  (26.04.13)

Munch – ein ideell teikneseriefigur
– Eg har ikkje ungar. Dette er babyen min. Sju år har eg brukt på han!

LES MEIR •  Kultur  (26.04.13)
Klisjébok om Breivik-saka
Geir Lippestads snakk om demokrati, rettstryggleik og fridom endar opp i for mange klisjear.

LES MEIR •  Bøker  (26.04.13)

Restar av ein heim
Forestillinger om et hjem er ein språkleg sikker, formsterk og innsiktsfull debutroman om korleis ein kan gjennomleve ei stor sorg.

LES MEIR •  Bøker  (22.04.13)
Når eit symbolbygg brenn
Det blir meir og meir vanleg at øydelagde symbolbygg blir atterreiste. Men i Porsgrunn tviheld ein på nybygg i moderne stil – endå om innbyggjarane krev atterreising.

LES MEIR •  Kultur  (19.04.13)

 Kinesisk er ikkje for folk flest  (19.04.13)
 Staten går føre med eit dårleg eksempel  (19.04.13)
 – Vi bør ikkje gje til tiggarar  (19.04.13)
 I PAPIRAVISA:  (19.04.13)
 Stormakt på bistandstoppen  (12.04.13)
 Den plagsame sjølvråderetten  (12.04.13)
 Frå matfatet: Grillpølser  (12.04.13)
 Opprop for Falkberget-senter  (12.04.13)
 Kritikarens død  (12.04.13)
 I PAPIRAVISA:  (12.04.13)
 Bodø: Kystby teken av stormen  (09.04.13)

Dag og Tid
Pb. 7044 St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadr.:
Pilestredet 8
Ansvarleg redaktør:
Svein Gjerdåker
  Telefon: 21 50 47 47
Telefaks: 21 50 47 49
Annonseavd.: annonse@dagogtid.no
Redaksjon: redaksjonen@dagogtid.no
Abonnement: tinging@dagogtid.no
Endring abonnement